پروژه آکواسیتی
شهر دنیزلی
شرکت سازنده: SINPAŞ

پروژه فینانس شِهیر
شهر استانبول
شرکت سازنده: SINPAŞ

پروژه اِگِ وادیسی
شهر آنکارا
شرکت سازنده: SINPAŞ

پروژه بورسا مدرن
شهر بورسا
شرکت سازنده: SINPAŞ

پروژه گوُک اورمان
شهر استانبول
شرکت سازنده: SINPAŞ

پروژه مارینا
شهر آنکارا
شرکت سازنده: SINPAŞ