برنامه های خدماتی ما برای دراز مدت طراحی شده اند به همین دلیل کار موقت و یکباره انجام نداده و برای موفقیت آینده خود ، خدمات فعلی را با کمال صداقت و با کمترین هزینه و وسواس زیاد انجام داده و منافع مقطعی و کوتاه مدت هدف نیست !

نگرش اصلی ما در این همکاری و بیزینس دقیق شدن در آینده ملکی است که شما نیت خریدش را دارید . مناطق زیادی در استانبول را می شود پیشنهاد داد که امکان ایجاد ارزش افزوده منطقی را ندارند ولی ما به عنوان امین شما ؛ مانند ملک هایی که تا کنون برای دوستان ایرانی خرید کرده ایم ؛ املاکی را پیشنهاد خواهیم داد که امکان رشد قیمتی را خود می دانیم و بررسی کرده ایم !

قبل از تصمیم قطعی پیشنهاد خواهیم نمود ملک مورد نظر خود را ؛ با ما یا بدون ما ؛ در منطقه ATAKENT خریداری نمایید . دلایل این پیشنهاد عبارتند از :

ایستگاه مترو تا سال 2019 افتتاح می شود و بایستی تا شش ماه قبل آن ملک خریداری شده باشد .

راه های دسترسی متنوع و همیشه در دسترس اعم از اتوبوس ، مینی بوس های محلی ، تاکسی

دسترسی به فرودگاه جدید .

معماری های ایرانی پسند آپارتمان ها

محیط امن و سالم برای خانواده ها

دامنه قیمت مناسب

تمامی حقوق محفوظ است.